Affärsidé


Advokatbyråns affärsidé är att byråns Klienter skall erhålla förstklassigt juridiskt biträde till ett arvode som väsentligt understiger vad de större affärsbyråerna  betingar sig.

 

Relationen mellan kvalitet och lämnat biträde i förhållande till Klientens kostnad, skall vara ledande.

 

Målsättningen är realiserad då Advokatbyråns omkostnader genom produktionseffektiva jurister utan sekreterare, hög tekniknivå, och begränsade kontorskostnader, styrs till en låg nivå varigenom ytterst Klientens kostnad kan begränsas samtidigt som Advokatbyrån medges god lönsamhet.

 

Avsikten är att verksamheten skall vara lönsam och effektiv för såväl Klient som Advokatbyrå. Advokatbyrån strävar efter långsiktiga relationer med sina Klienter.

 

Ett flertal av Advokatbyråns Klienter har lämnats biträde av Ljungar sedan snart femton år eller mer, de längsta relationerna sträcker sig tillbaka till slutet av 1980-talet.

 

En nöjd Klient återvänder och en uppskattad Klient har – och får – i regel rätt.

 

 IN FIDE
IN FIDE