Klienter


Advokatbyrån har förmånen av att ha Klienter som normalt kanske anses förbehållna de mycket stora byråerna.

 

Många av näringslivets mer namnkunniga bolag liksom även mindre bolag vänder sig regelbundet till Advokatbyrån för biträde.

 

Advokatbyrån har även nöjet att få biträda privatpersoner i olika ärenden.

 

Referenser lämnas vid förfrågan.