Ljungar Advokatbyrå

Ljungar Advokatbyrå AB etablerade sin verksamhet den 1 juli 2002. Advokatbyrån har kontor på Nybrokajen 7 i Stockholm. Den leds av advokaten Jan Ljungar och sysselsätter ytterligare två jurister, advokaten Michael Melz och jur kand Anna Lindblom.

 

Som särskild konsult samverkar

f. d. Justitierådet Jan Ljungar

 

Advokatbyrån har därtill närhet till specialister – skiljemän/domare, professorer, byggnadsingenjörer, revisorer mfl konsulter inom olika ämnesområden som vid behov kan engageras beroende på ett uppdrags natur.

 

Advokatbyrån sysslar med affärsjuridik med inriktning främst på bla avtalsrätt, bank- & finansrätt, bolags- & föreningsrätt, fastighetsrätt med arrende- & hyresfrågor, entreprenadrätt, fritidsbåtsrätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, sjö- & transporträtt, tvister och skiljeförfaranden samt rättsutredningar och analyser.

 

 

 

 

  

UPPLYSANDE  -  Långe Jan
UPPLYSANDE - Långe Jan