Jan Ljungar, sr
specialistkonsult

Tel: +46  (0)
E-mail:

Kompetens

Justitieråd ....

Erfarenhet
Ljungar Advokatbyrå (2002 - )
Högsta domstolen ( - )
xxx [domstol] ( - )
xxx hovrätt ( - )
xxx tingsrätt ( - )

Utbildning
xxx universtitet, jur. kand. (  )