Arbetssätt

 

Det kanske viktigaste – och trevligaste – momentet är att Klienten skall känna sig välkommen att när som helst ringa – såväl kvällar som helger och under semestertider – för att stämma av en fråga,en  tanke, ett möjligt problem eller någon annan situation, utan att detta samtal renderar fakturering från Advokatbyrån. Dylik fakturering gagnar varken Advokatbyrån eller Klienten.

 

Många och spontana samtal från Klienten gör att den inbördes kunskapen och närheten mellan Klienten och Advokatbyrån ökar med följd att Klienten och Advokatbyrån tillsammans på ett tidigt stadium kan uppmärksamma och förebygga situationer och förhållanden som annars kan komma att växa till ett stort och verkligt, det vill säga dyrt, problem om det inte från början hanteras korrekt.

 

Så kallad förebyggande konflikthantering där kostnaden inte är advokatkontakten utan den icke uppmärksammade risken.

 

God kunskap om och närhet till varandra, medför möjlighet till tidig problemidentifiering med vidtagande av adekvata åtgärder.