Arvode

 

Upplysningar om av Advokatbyrån tillämpade normaltaxor mm lämnas vid förfrågan.

 

Pro bono biträde lämnas även i vissa fall.

 

På normaltaxan kan beroende på klientrelationen olika volymrabatter och specialarrangemang överenskommas.

 

Andra faktorer som läggs till grund för Klients totala advokatkostnad är utöver klientrelationen, bl. a. ärendets natur, svårighetsgrad, komplexitet och brådska.

 

Som ett led i Advokatbyråns nära samarbete med olika försäkringsbolag, accepteras även uppdrag för vilka rättsskydd medgivits.

 

Vägledande är att Klienten skall bli väl omhändertagen till en för Klienten rimlig kostnad.


 

E PLURIBUS UNUM