Arbetsrätt


I arbetslivet uppstår många frågor för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta är ett område som styr många företags verksamheter och många personers vardagliga liv.

 

Det är därför för arbetsgivaren av vikt att vid åtgärder som medför ändringar i det arbetsrättsliga skyddet kunna möta de olika kraven som ställs samt att som arbetstagare tillgodose sitt arbetsrättsliga skydd.

 

Vid ingående av anställningar är det även viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att i förväg reda ut de frågeställningar som en anställning kan ge upphov till, allt efter vilken typ av anställning det är fråga om och om det finns några särskilda intressen som har att beaktas.

 

Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda såväl företag som löntagare vid arbetsrättsliga frågor, redan vid tillskapandet av anställningsavtal och vid de tvister som kan komma att uppstå.

 

Detta gäller även personer i företagsledande ställning.

 

 

CHEF MED PERSONAL