Avtalsrätt 


Avtal är något som både företag och privatpersoner ständigt kommer i kontakt med .

 

Vid ingående av avtal finns det många saker att tänka på, inte bara vad som avses med avtalet utan även vad som blir följden av avtalet.

 

Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda såväl företag som privatpersoner vid ingående av avtal och vid uppkomna tvister.

 

När det gäller företag har advokatbyrån biträtt både små och stora företag i dess löpande verksamhet med rådgivning inom detta område.