Bank & Finansrätt


Den finansiella marknaden styrs idag av ett regelkomplex som är i ständig utvecklig, bla  med hänsyn till skapandet av den inre finansiella marknaden inom EU.

 

Detta ställer större krav på aktörerna inom detta område, även med beaktande av den tillsyn som i Sverige utövas av främst Finansinspektionen.

 

Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda aktörer på den finansiella marknaden vid tillståndsfrågor vid nystartande av verksamhet och under löpande drift av verksamheten samt vid kontakter med Finansinspektionen.