Försäkringsrätt


Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda såväl företag som privatpersoner i olika frågor som kan uppstå inom försäkringsrätten.

 

Sådana frågor uppstår både vid skapandet av försäkringsvillkor som vid tillämpningen av desamma när ett försäkringsfall inträffat.

 

Försäkringstvister är också en naturlig följd då försäkringsbolag sins emellan eller mot försäkringstagare inte kan komma överens.