Fritidsbåtsrätt

 

Detta område kan vid en första anblick synas något snävt avgränsat, men erfarenheten visar att många frågor uppstår inom detta område, till exempel vid förvärv av båtar (såväl frågor om felansvar som godtrosförvärv), sjöansvarsfrågor, förvaringsansvar och försäkringsfrågor.

 

Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda både företag och privatpersoner med förebyggande åtgärder och vid tvister inom detta område, till exempel båtköpare – båtägare, båtvarv och försäkringsbolag.