Rättegångar och skiljeförfaranden

 

Även om intentionerna varit väl så goda, uppstår det emellanåt situationer som medför att parter inte kan komma överens.

 

Uppkomna tvister kan lösas genom förhandlingar och om inte detta lyckas, genom domstolsprocesser eller skiljeförfaranden.

 

Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda både små och stora företag samt privatpersoner i tvister både vid domstol och i skiljeförfaranden inom en mängd olika sakområden.

 

En viktig del för advokatbyrån är att noggrant och omsorgsfullt förstå tvistens uppkomst och genom engagerat biträde nå den bästa lösningen för klienten.

ÄLDRE FORM AV KONFLIKTLÖSNING