Skadeståndsrätt

 

Det är inte ovanligt att man någon gång hamnar i en situation där det kan uppkomma fråga om skadestånd ska utgå på grund av en händelse eller liknande, oavsett om det är fråga om ett företag eller en privatperson.

 

Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda såväl företag som privatpersoner i frågor om skadestånd, allt från skadeståndsärenden med försäkringsanknytning till skadestånd i affärsverksamhet, till exempel ansvarsskador och produktansvarskador.