Transporträtt

 

Vägtransporter regleras av bestämmelser som till viss del skiljer sig från andra rättsområden, främst genom att transportörerna har ett något begränsat gods- och skadeståndsansvar.

 

Därtill är det idag inte ovanligt att transporterna sker mellan olika länder, varvid internationella överenskommelser vanligtvis blir tillämpliga.

 

Bestämmelserna inom detta område föranleder också att man vid köp av varor har att beakta olika leveransklausuler och vilken verkan dessa får i förhållande till säljare och anlitad transportör.

 

Advokatbyrån har erfarenhet av att biträda företag i dessa frågor